Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Thứ sáu - 17/06/2016 11:04

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT


Kê khai sai, kê khai thiếu, bỏ sót hóa đơn, hóa đơn viết sai là những lỗi thường gặp khi các bạn kê khai thuế GTGT. Bài viết này Công ty Tư Vấn Khánh Hòa sẽ hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trên phần mềm HTKK. Với đầy đủ các trường hợp sai sót như: Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào, đầu ra…

 
Khi phát hiện sai sót sẽ có 2 thời điểm như sau:
 
I. Phát hiện sai sót nhưng trong thời hạn nộp tờ khai:
 
- Khi phát hiện sai sót (dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế...) nhưng còn trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
 
Cách xử lý:
Không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước thời hạn vay là xong.
(Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng)

Ví Dụ: Ngày 18/11/2015 Công ty Tư Vấn Khánh Hòa nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2015. Nhưng đến ngày 19/11/2015 lại phát hiện kê khai sai tiền thuế.
Xử lý: Chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước ngày 20/11/2015 vậy là xong.
 
II. Phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế:
 
1. Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ:
 
Những lỗi sai như: Kê khai sai số hóa đơn, sai ngày tháng năm hoa đơn, sai tên, MST công ty …
 
Cách xử lý: Không lập tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS:

Vào trực tiếp kỳ kê khai sai - > Chọn :"Tờ khai lần đầu" -> Vào phụ lục kê khai sai - > Sửa lại cho đúng. (Lưu tại DN để sau này giải trình).

Vì: Từ ngày 1/1/2015 theo điều 5 Luật Luật số 71/2014/QH13 thì các bạn chỉ cần nộp tờ khai thuế GTGT mà không cần nộp phụ lục đính kèm. Nên trường hợp này các bạn không cần nộp lại tờ khai, mà chỉ sửa lại để sau này giải trình khi quyết toán là được.

Ví Dụ: Ngày 28/11/2015 Công ty Tư Vấn Khánh Hòa phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 5/2015 bị sai số hóa đơn đầu vào.
Xử lý: Không lập tờ khai bổ sung mà vào trực tiếp tờ khai tháng 5/2015 -> Tích chọn: "Tờ khai lần đầu" -> Vào "Phụ lục 01-2/GTGT" -> Sửa lại cho đúng số hóa đơn là xong -> In ra lưu tại DN.

- Nếu các bạn muốn yên tâm hơn có thể làm công văn để giải trình với thuế, Bạn có thể xem mẫu tại đây: Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế
 
2. Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ:

Những lỗi sai như: Kê khai sai tiền thuế GTGT, sai giá trị hàng hóa, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra, bỏ sót hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền
 
Lưu ý: Đây là trường hợp kê khai sai nhé, còn nếu là hóa đơn viết sai mà phải viết hóa đơn điều chỉnh thì các bạn xem thêm: Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh


Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:

 
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK - > Chọn “Kỳ kê khai sai” -> Tích Chọn “Tờ khai bổ sung”, chi tiết như hình bên dưới:

kê khai bổ sung thuế GTGT
- Tiếp đó các bạn ấn: "Đồng ý", màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

cách kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng
 
Bước 2: Điều chỉnh các số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”
Nguyên tắc: SAI ĐÂU SỬA ĐÓ
(Tức là sai chỉ tiêu nào, sửa chỉ tiêu đó)

 
a. Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào: Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25]. (Như hình trên) Nhớ là phải nhập vào cả 3 chỉ tiêu nhé.

Ví Dụ: Tháng 12/2015 các bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 5/2015 kê khai sai số tiền trên hóa đơn đầu vào, cụ thể là thiếu 1.000.000, thuế GTGT: 100.000.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh cụ thể như sau:
Vào tờ khai tháng 5/2015 -> Lựa chọn "Tờ khai bổ sung" -> "Lần 1" (Nếu là lần đầu).
- Các bạn điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau (Vì kê khai thiếu, nên phải kê khai tăng, cụ thể là các bạn lấy số tiền hiện tại đang có ở trên các chỉ tiêu đó trên tờ khai và Cộng thêm số tiền thiếu vào), cụ thể như sau:
[23] = 33.077.000 + 1.000.000
[24] = 3.307.7000 + 100.000
[25] = 1
.307.7000 + 100.000
(Vì là công ty KD mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT dùng chung. Nếu là công ty chỉ KD mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau)

- Tiếp đó các bạn ấn: "Tổng hợp KHBS" hoặc ấn "Ghi" -> Tiếp đó xử lý số liệu như Bước 3 bên dưới. 

b. Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra: Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [29] đến [33]. (Như hình trên)

Ví Dụ: Tháng 12/2015 các bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 5/2015 kê khai sai 1 hóa đơn đầu ra, cụ thể là kê khai thừa: 1.000.000, thuế GTGT là 10%: 100.000.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh cụ thể như sau:
Vào tờ khai tháng 5/2015 -> Lựa chọn "Tờ khai bổ sung" -> "Lần 1" (Nếu là lần đầu).
- Các bạn điều chỉnh giảm giảm tiêu 32 và 33 như sau (Vì là mặt hàng thuế suất 10%).
- Cụ thể là các bạn lấy số tiền hiện có ở trên 2 chỉ tiêu 32 và 33 (-) trừ đi, vì là kê khai thừa nên phải kê khai giảm xuống:
[32] = 54.532.453 - 1.000.000
[33] = 54.532.453 - 100.000
 
- Sau khi điều chỉnh xong các bạn ấn “Tổng hợp KHBS”. Tiếp đó xử lý số liệu như Bước 3 bên dưới.

c. Còn các trường hợp khác các bạn cũng làm tương tự nhé: 
VD: Sai ở chỉ tiêu 22 thì sửa trực tiếp ở chỉ tiêu 22.
 
Bước 3: Sau khi kê khai điểu chỉnh, bổ sung xong các bạn Click vào “Tổng hợp KHBS” phía dưới, -> Màn hình sẽ chuyển sang "Phụ lục KHBS" màn hình sẽ xuất hiện như sau:

cách kê khai điều chỉnh thuế gtgt
 
- Các bạn chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu trên tờ “KHBS” là: Chỉ tiêu [40] và Chỉ tiêu [43] để xử lý cụ thể như sau:
 
a. Nếu Chỉ tiêu [40] < 0 Là giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT phải nộp trong kỳ)
 
Xử lý:
- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
- Các bạn có thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn thuế. (Nhưng các bạn phải theo dõi bên ngoài).
Chú ý: Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.
 
b. Nếu Chỉ tiêu [40] > 0 Là giá trị dương (Tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ)
 
Xử lý:
- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
Nộp số tiền thuế phải nộp (+) cộng thêm tiền phạt chậm nộp mà phần mềm đã tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và Công văn giải trình sai sót (nếu có).
 
c. Nếu Chỉ tiêu [43] < 0 Là giá trị âm (vì nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung).
 
Xử lý:
- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.
 
d. Nếu Chỉ tiêu [43] > 0 Là giá trị dương (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung).
 
Xử lý:
- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví Dụ: Tháng 4/2015 Công ty Tư Vấn Khánh Hòa kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT tháng 01/2015. Kết quả sau khi điều chỉnh là làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 5.000.000. (Tức là Chỉ tiêu [43] = 5.000.000)
 
Xử lý:
- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
- Làm công văn giải trình (nếu có).
Nhập số tiền ở Chỉ tiêu [43] = 5.000.000 của tờ khai bổ sung tháng 01/2015 vàoChỉ tiêu [38] của tháng 4/2015.

Như vậy là các bạn đã kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT xong!

Chú ý: Những hóa đơn đầu vào bỏ sót thì không cần phải khai bổ sung mà có thể kê khai vào kỳ hiện tại và vẫn được khấu trừ (Nhưng phải trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh – kiểm tra).
Vd: Tháng 11/2015 Công ty Tư Vấn Khánh Hòa phát hiện có 1 hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 5/2015 chưa kê khai. Thì không cần lập tơ khai bổ sung mà kê khai trực tiếp vào Tờ khai tháng 11/2015.

- Những hóa đơn đầu ra bỏ sót thỉ phải kê khai bổ sung lại kỳ phát sinh hóa đơn đó.
Vd: Tháng 11/2015 Công ty Tư Vấn Khánh Hòa phát hiện có 1 hóa đơn GTGT đầu ra của tháng 5/2015 bỏ sót. Thì phải lập tờ khai bổ sung của Tờ khai tháng 5/2015. (Cách kê khai bổ sung như trên)

Tác giả bài viết: Trung Tâm Bigbang VN

Nguồn tin: Sưu tầm Internet

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

CHỮ KÝ SỐ.

“Chữ ký số” là gì?       Chữ ký số là một dạng Chữ ký điện tử, được loại ra dựa trên công nghệ mã hóa công khai. Chữ ký số thay thế cho chữ ký đối cá nhân và là con dấu điện tử của doanh nghiệp khi các thực hiện giao dịch trên nền tảng mạng Internet và được công nhận về mặt pháp...

Code Buy Transfer Sell
AUD 15.00 16.00 16.00
CAD 17.00 17.00 18.00
CNY 3.00 3.00 3.00
EUR 25.00 25.00 26.00
GBP 30.00 30.00 31.00
JPY 192.29 194.23 203.55
USD 22.00 22.00 22.00
Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,495
  • Tháng hiện tại57,598
  • Tổng lượt truy cập4,516,593
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm tới chương trình đào tạo nào nhất?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây