Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý và Đầu Tư Khánh Hòa

http://dautukhanhhoa.vn


Chứng từ ghi nhận chi phí mua đất khai thác của cá nhân không kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Chứng từ ghi nhận chi phí mua đất khai thác của cá nhân không kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường
Chứng từ ghi nhận chi phí mua đất khai thác của cá nhân không kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường
   Công ty có hoạt động thu mua đất khai thác của cá nhân không kinh doanh thì Công ty có cần phải yêu cầu cá nhân này cung cấp hóa đơn để đưa vào chi phí tính thuếTNDN không? Công ty có phải đóng thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường thay cho các cá nhân này hay không?
Trả lời:


Tại Khoản 2.4,  Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Thông tư 78 -đã được sửa đổi bổ sung tại các Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 96/2015/TT-BTC) quy định:
“2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

- Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;”
Trường hợp Công ty mua đất khai thác của cá nhân không kinh doanh thì hồ sơ chứng từ để đưa vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp là Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào (theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư 78) kèm theo chứng từ thanh toán cho cá nhân khai thác đất theo quy định tại Khoản 2.4,  Điều 6 Thông tư 78 nêu trên. Đồng thời, Công ty phải kê khai, tính nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường thay cho cá nhân khai thác với cơ quan thuế địa phương nơi khai thác tài nguyên theo quy định tại Khoản 2.3, Điều 3, Thông tư 105/2010/TT-BTC ngày 23/07/2010 của Bộ Tài chính và Điều 3, Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25/08/2011 của Chính Phủ./. 

 

Tác giả bài viết: Trung Tâm Bigbang VN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây