LÀM SAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÓ ĐƯỢC NỘP LẠI KHÔNG?

Thứ hai - 09/01/2017 16:34
bctc
bctc

Khi doanh nghiệp làm báo cáo tài chính thì không thể tránh khỏi những sai sót. Và câu hỏi đặt ra là:

  • Nếu DN làm sai BCTC thì có được nộp lại BCTC không?
  • Khi nộp lại BCTC có bị phạt không?

I. Nếu DN làm sai BCTC thì có được nộp lại BCTC không?

 1.1. Nếu DN làm sai BCTC thì có được nộp lại BCTC không?

Căn cứ Điểm b, khoản 5, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 có quy định: “Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Đối với loại thuế có kỳ quyết toán thuế năm: Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm”

Như vậy,Theo quy định trên thì DN làm sai BCTC sẽ được nộp lại Báo cáo tài chính.

1.2. Hồ sơ khai bổ sung khi nộp lại báo cáo tài chính.

Căn cứ Điểm b, khoản 5, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định:

“Hồ sơ khai bổ sung

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

Theo quy định trên thì doanh nghiệp khi làm báo cáo tài chính sai phải nộp lại và khi nộp lại báo cáo tài chính sai doanh nghiệp cần có những tài liệu sau:

TH 1: Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà không ảnh hưởng đến số thuế TNDN hồ sơ gồm:

– Báo cáo tài chính đúng của năm phát hiện sai sót.

– Tài liệu giải thích kèm theo đối với số liệu có sai sót của doanh nghiệp.

TH 2: Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà có ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp hoặc nộp thừa hồ sơ gồm:

– Báo cáo tài chính đúng của năm phát hiện sai sót.

– Làm tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN theo số liệu đúng

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

1.3.Thời gian nộp lại BCTC

Căn cứ Điểm b, khoản 5, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định: “Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

Kết luận: Làm sai BCTC có được nộp bổ sung BCTC đúng. Hồ sơ khai bổ sung thì căn cứ vào việc có ảnh hưởng đến số thuế TNDN đã quyết toán hay không. Thời gian nộp lại hồ sơ bổ sung BCTC đúng tại bất kỳ thời điểm nào trước khi cơ quan thuế ra quyết định thanh tra, kiểm tra. NNT phải rà soát lại sổ sách và chứng từ để tìm hiểu nguyên nhân sai lệch và điều chỉnh số liệu sai thành số liệu đúng trong sổ sách kế toán, sau đó làm kê khai bổ sung và nộp lại BCTC đúng.

II. NỘP LẠI BCTC CÓ BỊ PHẠT KHÔNG

Nếu doanh nghiệp làm lại báo cáo tài chính khi phát hiện sai sót thì khi nộp lại báo cáo tài chính năm có những trường hợp xảy ra sau: Theo điểm c, Điều 10,Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

– Nếu nộp lại báo cáo tài chính mà không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không bị phạt khi nộp lại báo cáo tài chính.

– Nếu nộp lại báo cáo tài chính mà có số thuế TNDN nộp thừa thì doanh nghiệp được bù trừ vào những kỳ sau đối với số thuế TNDN đã nộp thừa.

– Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà có số thuế TNDN nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số tiền thuế nộp thiếu và số tiền thuế chậm nộp.

Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế môn bài và các mức phạt nộp chậm tiền thuế năm 2016 theo quy định của Bộ tài chính theo các văn bản: Thông tư 130/2016/TT-BTC, Luật 106/2016/QH13, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Công văn 10315/BTC-TCT:

1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

- Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, (số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0.05%, từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày)

- Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, (0,05%/ngày.)

- Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

Số tiền chậm nộp    = Số tiền thuế tăng thêm * 0.03% *số ngày chậm nộp.

(Số ngày chậm nộp = Tính từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ khai thuế đến khi thực hiện nộp nốt số thuế phải nộp).

Ví dụ 1: Công ty B vào tháng 8/2015 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 làm tăng số thuế TNDN phải nộp 100 triệu đồng, trường hợp này Công ty B nộp số tiền thuế tăng thêm 100 triệu đồng, đồng thời tự xác định số tiền chậm nộp theo quy định để nộp vào NSNN.

Hồ sơ Công ty B nộp cho cơ quan thuế:

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 đã điều chỉnh tăng số thuế TNDN phải nộp của năm 2014 là 100 triệu đồng;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS làm tăng số thuế TNDN phải nộp 100 triệu đồng của kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2014;

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

Ví dụ 5: Công ty E vào tháng 8/2015 lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh của hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2014 làm giảm số thuế TNDN phải nộp 100 triệu đồng (kê khai nộp thuế TNDN 200 triệu đồng, nay điều chỉnh còn phải nộp 100 triệu đồng), thì người nộp thuế xác định là số tiền thuế nộp thừa của năm 2014, được bù trừ vào số thuế TNDN phải nộp của kỳ sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế.

Hồ sơ Công ty E nộp cho cơ quan thuế:

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 đã điều chỉnh giảm số thuế TNDN phải nộp 100 triệu đồng;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS làm giảm số thuế TNDN phải nộp 100 triệu đồng của kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2014;

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

Trường hợp người nộp thuế chưa nộp đối với số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán thuế năm 2014, thì khi nộp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2014, người nộp thuế được lập hồ sơ khai bổ sung thuế TNDN từng quý trong năm 2014, để xác định lại số thuế TNDN phải nộp theo từng quý, tính lại số tiền chậm nộp tiền thuế của các quý trong năm 2014.

Nguồn tin: Sưu tầm Internet

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Một buổi học tại Trung tâm đào tạo kế toán Bigbang Vn

Nhật ký Trung tâm đào tạo kế toán Bigbang Vn : Hình ảnh lớp học khóa Thực hành kế toán tổng hợp tháng 11/2016 Nhìn cả lớp có vẻ rất chăm chỉ ^^ Với tôn chỉ: “ Học thật – Làm thật – Định hướng tương lai” Trung tâm đào tạo kế toán Bigbang luôn mong muốn mang đến cho các bạn học viên khóa học thực...

Code Buy Transfer Sell
AUD 15.00 16.00 16.00
CAD 17.00 17.00 18.00
CNY 3.00 3.00 3.00
EUR 25.00 25.00 26.00
GBP 30.00 30.00 31.00
JPY 192.29 194.23 203.55
USD 22.00 22.00 22.00
Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay2,479
  • Tháng hiện tại57,582
  • Tổng lượt truy cập4,516,577
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm tới chương trình đào tạo nào nhất?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây